Thiết kế 3D + Khuôn Mẫu

ZW3D Professional tích hợp thêm thiết kế khuôn, thiết kế điện cực xây dựng dựa trên tính năng của ZW3D Standard. Với các tính năng linh hoạt tách khuôn và mở rộng với các chi tiết tiêu chuẩn. ZW3D Professional đáp ứng từ nhu cầu thiết kế sản phẩm cho đến thiết kế khuôn mẫu.

Tính Năng

• Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng

• Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

• Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

• Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

• Phác họa 3D và dạng khung bao

• Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa

• Thiết kế lắp ráp

• Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

• Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

• Phục hồi mô hình

• Direct Editing

• Quản lý thông tin sản xuất – PMI

• Thư viện thiết kế

• Kết nối với phím mềm, FEA, Traceparts…

• Công cụ tạo hình Morphing, Wrapping và Flex

• Tạo biên dạng tự do mặt loại A

• Lắp ráp và tạo nhóm nâng cao

• Thiết kế kim loại tấm.

• Thiết kế ngược – mây điểm

• Thiết kế chi tiết hàn

• Thiết kế điện cực

• Thiết kế khuôn mẫu.