Thiết kế 3D + Khuôn+ CAM

Phiên bản ZW3D premium cung cấp đầy đủ chức năng CAD, thiết kế khuôn mẫu và gia công 2-3 trục, bao gồm chuyển đổi dữ liệu, lắp ráp mô hình, thiết kế kim loại tấm, phay 2 trục, khoan, phay 3 trục… Dựa theo tính năng của ZW3D premium, cho thấy ZW3D cung cấp một giải pháp CAD/CAM tối ưu và dễ sử dụng.

 

Tính Năng

• Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng
• Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL
• Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR
• Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch
• Phác họa 3D và dạng khung bao
• Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa
• Thiết kế lắp ráp
• Chế độ view thực tế và phân tích mô hình
• Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables
• Phục hồi mô hình
• Direct Editing
• Quản lý thông tin sản xuất – PMI
• Thư viện thiết kế
• Kết nối với phím mềm, FEA, Traceparts…
• Công cụ tạo hình Morphing, Wrapping và Flex
• Tạo biên dạng tự do mặt loại A
• Lắp ráp và tạo nhóm nâng cao
• Thiết kế kim loại tấm
• Thiết kế ngược – mây điểm
• Thiết kế chi tiết hàn
• Thiết kế điện cực
• Thiết kế khuôn mẫu
• Gia công phay 2 trục
• Gia công tiện 2 trục
• Gia công lỗ
• Chiến lược Auto-feature
• Chỉnh sửa đường dao.
• Tính năng Solid Verification
• ZW3D Post Processor
• Gia công 3 trục QuickMillTM
• Tự động kiểm soát tốc độ