CAD + Gia công 3 trục.

Phiên bản ZW3D 3X cung cấp công nghệ QuickMill cho gia công phay các dạng bề mặt dựa theo phần lõi của chi tiết, bên cạnh đó còn có đầy đủ tính năng gia công 2D.

Công nghệ QuickMill cung cấp cho người dùng chiến lược gia công thông minh như tự động xác định đặc tính bề mặt, kiểm soát thích ứng tốc độ cắt trong khi đó cũng có thể tạo đường chạy trơn tru với tính năng kiểm tra an toàn tự động đáp ứng yêu cầu của gia công tốc độ cao. ZW3D giúp cho quá trình gia công 2-3 trục dễ dàng và hiểu quả hơn.

Tính Năng

• Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng

• Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

• Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

• Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

• Phác họa 3D và dạng khung bao

• Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa

• Thiết kế lắp ráp

• Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

• Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

• Phục hồi mô hình

• Direct Editing

• Quản lý thông tin sản xuất – PMI

• Thư viện thiết kế

• Kết nối với KeyShot, FEA, Traceparts…

• Gia công phay 2 trục

• Tiện 2 trục

• Gia công Lỗ

• Chiến lược Auto-Feature

• Chỉnh sửa đường dao

• Tính năng Solid Verification

• ZW3D Post Processor

• Gia công 3 trục QickMillTM

• Kiểm soát thích ứng tốc độ cắt.