CAD + CAM 2 Trục

ZW3D 2X cung cấp cơ bản thiết kế CAD và chức năng gia công 2 trục. Nó cung cấp chiến lược gia công khác nhau đáp ứng nhu cầu gia công thô và công tinh cho các lỗ, hốc…hơn nữa còn cung cấp các chiến lược gia công lỗ, nhận diện đối tượng thông minh. ZW3D 2X là giải pháp cho tất cả nguyên công gia công phay 2, 2,5 trục, tiện và chu trình khoan.

Tính Năng

• Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng

• Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

• Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

• Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

• Phác họa 3D và dạng khung bao

• Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa.

• Thiết kế lắp ráp.

• Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

• Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

• Phục hồi mô hình

• Direct Editing

• Quản lý thông tin sản xuất – PMI

• Thư viện thiết kế

• Kết nối với KeyShot, FEA, Traceparts…

• Gia công phay 2 trục

• Tiện 2 trục

• Gia công Lỗ

• Chiến lược Auto-Feature

• Chỉnh sửa đường dao

• Tính năng Solid Verification

• ZW3D Post Processor