CÁC SẢN PHẨM

ATLASCAN
Nét đặc trưng: Phạm vi quét lớn, hiệu quả quét cực nhanh, độ chính xác và độ phân giải quét cực cao, khả năng thích ứng vật liệu rộng.
Phạm vi áp dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp nặng, y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

GSCAN

Đặc điểm:  Chế độ quét theo đối tượng giúp loại bỏ sự cần thiết của nhãn dán, đạt tiêu chuẩn với máy ảnh màu và chụp kết cấu bề mặt của đối tượng trong khi quét và tự động ánh xạ

Phạm vi ứng dụng: Nghệ thuật, điêu khắc, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR,…

Chi tiết kỹ thuật

ALTAIRSCAN

Đặc trưng : Chức năng nhấp nháy mức độ chính xác cao, hiệu quả cao để trích xuất tọa độ điểm trung tâm và đường kính lỗ để đo tức thời các vị trí lỗ phôi.

Phạm vi ứng dụng : Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D.

Chi tiết kỹ thuật

ALTAIRSCAN ELITE

Đặc trưng : Chức năng nhấp nháy mức độ chính xác cao, hiệu quả cao để trích xuất tọa độ điểm trung tâm và đường kính lỗ để đo tức thời các vị trí lỗ phôi.

Phạm vi ứng dụng : Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D.

Chi tiết kỹ thuật

RIGELSCAN

Đặc điểm: Độ chính xác cao, hiệu quả cao, độ chính xác quét cao cho tất cả các loại vật liệu có độ phản chiếu cao.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

RIGELSCAN ELITE

Đặc điểm: Độ chính xác cao, hiệu quả cao, độ chính xác quét cao cho tất cả các loại vật liệu có độ phản chiếu cao.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

RIGELSCAN PLUS

Đặc trưng : Chức năng nhấp nháy mức độ chính xác cao, hiệu quả cao để trích xuất tọa độ điểm trung tâm và đường kính lỗ để đo tức thời các vị trí lỗ phôi.

Phạm vi ứng dụng : Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D.

Chi tiết kỹ thuật

HYPERSCAN 717

Đặc điểm: Theo dõi quang học tự động, không cần dán dấu phản xạ mục tiêu, đặc biệt thích hợp để quét nhanh và hiệu quả các phôi lớn như ô tô, các bộ phận máy móc hạng nặng, đúc, v.v.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

HYPERSCAN DX

Đặc điểm: Theo dõi quang học tự động, không cần dán dấu phản xạ mục tiêu, đặc biệt thích hợp để quét nhanh và hiệu quả các phôi lớn như ô tô, các bộ phận máy móc hạng nặng, đúc, v.v.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

MARVELSCAN

Đặc điểm: Không cần phải dán các điểm đánh dấu trên bề mặt của đối tượng

Công nghệ theo dõi một mắt Inside-Out nhận ra vị trí trong không gian, không cần điểm trên bề mặt của vật thể, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả quét và nhận ra “chụp và quét” . Cho tốc độ quét nhanh, tương thích với hầu hết các vật liệu.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

Chi tiết kỹ thuật

ZGSCAN 313
Đặc điểm: Khả năng tương thích cao, tương thích với tất cả các loại vật liệu kim loại và phi kim loại, quét độ chính xác cao, hiệu quả cao của các vật thể đen và sáng khác nhau.
Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

HYPERSCAN PLUS

Đặc điểm: Theo dõi quang học tự động, tốc độ quét nhanh, với 34 tia laser cho 2.1 triệu điểm ảnh trên giây, tốc độ quét gấp 4.3 lần so với dòng thường. Độ mịn sản phẩm cao, không cần dán dấu phản xạ mục tiêu, đặc biệt thích hợp để quét nhanh và hiệu quả các phôi lớn như ô tô, các bộ phận máy móc hạng nặng, đúc, v.v.

Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.

ZGSCAN 717
Đặc điểm: Khả năng tương thích cao, tương thích với tất cả các loại vật liệu kim loại và phi kim loại, quét độ chính xác cao, hiệu quả cao của các vật thể đen và sáng khác nhau.
Phạm vi ứng dụng: Kiểm tra và kiểm soát chất lượng, thiết kế ngược, hiển thị kỹ thuật số, sản xuất ô tô, sản xuất khuôn mẫu, hàng không vũ trụ, máy móc hạng nặng, y tế, in 3D, giáo dục và nghiên cứu, VR-AR.