Bắt đầu ngay
Khả năng tương thích 
Dễ dàng mở, lưu và chia sẻ bản vẽ DWG / DXF với mọi người
Giao diện quen thuộc
Dễ dàng chuyển đổi giữa giao diện Classic và Ribbon.
 
Các lệnh dễ sử dụng
Bắt đầu ngay lập tức với các câu lệnh CAD quen thuộc.
ĐỔI MỚI

Smart Mouse

Kích hoạt các lệnh bằng con trỏ chuột.

Smart Voice

Đánh dấu với chú thích bằng giọng nói.

Smart Select

Lựa chọn nhiều điểm với bộ lọc.

Smart Plot

In đồng thời nhiều bản vẽ từ Không gian mẫu

Mã vạch & Mã QR

Chuyển thông tin văn bản bằng Mã vạch & Mã QR và chèn vào bản vẽ.

File Compare

So sánh văn kiện tương tự và làm nổi bật những khác biệt.

Hoàn tác Snapshot

Xem trước và quay lại bất kỳ bước nào trước đó.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Dynamic Block

 

Tool Palettes

 

Settings Migration

 

Digital Signature

 

Data Extraction

 

Reference Manager

 

Design Center

 

Super Hatch

 

Layout Export

 

Bắt đầu hành trình ZWCAD của bạn

 

Dùng thử miễn phí