CADbro là một gói với trình xem 3D thân thiện cùng với hỗ trợ nhiều định dạng CAD, đặc biệt thiết kế cho mọi người hình dung và giao tiếp các dữ liệu kỹ thuật. Bao gồm trình xem CAD 3D thông minh, ghi chú sinh động và công nghệ phân tích nâng cao, CADbro có thể mang tới nhóm của bạn sự hợp tác trong và ngoài với hiệu quả cao. Khả năng tuyệt với để rút ngắn thời gian ra thị trường và giảm chi phí đầu tư.

Quan sát

Chú thích

Phân tích

Hỗ trợ đa dạng dữ liệu CAD 3D/ Trình xem CAD thông minh

Với gần như tất cả các định dạng đã được hỗ trợ trong CADbro, bạn có thể dễ dàng truy cập và tương tác với dự liệu CAD 3D mà không cần bản quyền CAD đắt tiền. Đặc biệt, bạn có thể mợ & lưu các files CATIA trực tiếp trong CADbro.Thêm vào đó, các lệnh thông minh được cung cấp giúp phát hiện các cạn hở và sửa lại nhanh chóng, nếu có yêu câif

Ghi chú 3D sinh động

Bạn có thể dễ dàng ghi kích thước, dung sai, biểu tượng, hay các chữ trực tiếp trên mô hình 3D. Các chú thích có thể thay thế các bản vẽ 2D truyền thống.

Đặc tích chính của ghi chú 3D:

• Khoảng cách, bán kính/đường kính, góc, Toạ độ

• Mặt phảng, chức năng kiểm soát các ký hiệu, Các ký hiệu về chất lượng bề mặt

• Nhãn, chữ, hình ảnh

Phân tích nâng cao

Với các công cụ truy cập & phân tích đa dạng trong CADbro, bạn có thể xác minh sự chế tạo của cấu trúc và lắp ráp sản phẩm. Việc phát hiện các sai sót trong việc phát triển sản phẩm giai đoạn đầu có thể làm giảm chi phí và tiết kiệm thời gian.

Các chức năng chính của phân tích:

• Các đặc tính về khối như là thể tích, diện tiichs, khối lượng

• Phân tích độ nghiêng, chiều dày thành, Tạo mặt cắt linh hoạt

• Kiểm tra sự giao cắt , nhìn chi tiết, mô phỏng lắp ráp


Các tính năng cao cấp

Bạn có thể chỉnh sửa mô hình với chức năng “Direct Edit tools” của CADbro. Bất cứ các nhận xét và để xuất chỉnh sửa thiết kế có thể là:

• Giao tiếp rõ ràng giữa các bộ phận khác nhay hay giữa các bên đối tác.

• Kiểm tra các cạch hở, Tự động chỉnh sửa, Làm kín các vị trí hở.

• Chỉnh sửa dễ dàng, Dịch chuyển/Offset mặt, Sao chép/Dịch chuyển/Đối xứng khối