ZW3D Lite

ZW3D Lite cung cấp các tính năng CAD 3D cơ bản phù hợp với thiết kế sản phẩm đơn giản. Không chỉ đọc và chỉnh sửa trực tiếp mô hình 3D từ CATIA, NX, Creo, Inventor and Solidworks, STEP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF và SAT, mà còn có thể xuất ra định dạng CATIA và các định dang tiêu chuẩn khác.

Tính Năng

• Trình bày và chia sẻ hướng dẫn sử dụng

• Chuyển đổi các định dạng IGES, PARASOLID, STEP, DWG/DXF, VDA, STL

• Chuyển đổi các định dạng CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR

• Phác họa bản vẽ 2D với thư viện Ready-ketch

• Phác họa 3D và dạng khung bao

• Mô hình Hybrid 3D và các tính năng mô hình hóa

• Thiết kế lắp ráp

• Chế độ view thực tế và phân tích mô hình

• Chế độ view 2D, BOM/Hole Tables

• Phục hồi mô hình

• Direct Editing

• Quản lý thông tin sản xuất – PMI

• Thư viện thiết kế • Kết nối với KeyShot, FEA, Traceparts…